OUTER TOP ONE-PIECE SKIRT PANTS ACC BAG&SHOES
 
Home >
멀티후크1set_롱
판매가 : 7,200
적립금 :
72원
모델코드 : PG-0010
소 재 : 스틸
옵션 :
수량 :
내경 5cm, 길이 23cm
(설치시 최대 0~18.5cm)
무게 : 150g
구성 : 멀티후크2개 + 볼트너트 2개 + 타공판 부착용 테이프 1개 + 후크부착용 테이프 2개